Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

22/10/2016: Δρώμενο στο Break the chain festival 2016, Τεχνόπολη